SERIE GRAFFITI BARCELONA 2013
Exposició a “El Teu Espai” de la Barceloneta a partir del 25 de Setembre 2013.
www.elteuespaibarceloneta.es

series Graffiti Barcelona 2013

Anuncios